top of page
Hjärna-Dag02-10_edited.jpg

För företag med personalen
som sin viktigaste resurs

Det undgår knappast någon att vi befinner oss i en tid då det finns en förväntan att det mesta ska gå att lösa med ett klick. I princip oavsett vilken bransch eller sektor det handlar och hur mycket tekniken än utvecklats är det i slutänden människor som ska utföra jobbet. Som ska utföra mer och bättre arbete på mindre tid.

Det pratas alltmer om hållbart ledarskap, vilket vi tycker är positivt och ett perspektiv där vi kan bidra med Coach My Brain's tjänster. Förutom det som står beskrivet under Life Kinetik, Mental Träning och Coaching gör vi skräddarsydda upplägg för företag som:

 

  • Vill inspirera och utveckla era chefer och medarbetare till att må bra och prestera bättre.

  • Är i en förändringsfas där ni söker en erfaren konsult att leda, bistå eller coacha er genom större eller mindre förändringar i organisationen. 

  • Har behov av en nytändning i ledningsgruppen, säljkåren, marknadsavdelningen eller hela företaget. "Det gå bra, men vi behöver börja tänka mer nytt!"

bottom of page