top of page

Vår integritetspolicy

Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress och kan inkludera ditt telefonnummer och din profession. 

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Användning av information
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Skicka information och erbjudanden till dig

  • Kontakta dig via e-post eller telefon

  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov

  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp

  • Förbättra vår hemsida

 

E-handelssäkerhet
Informationen som samlas in på den här webbplatsen ägs av oss och ingen annan. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, undantaget då detta krävs för att uppfylla en begäran från dig, t.ex. för att skicka en beställning.

 

Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

 

Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Vi skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. utföra en utbildning eller fakturering), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår våra träningsprogram, enstaka nyhetsbrev etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden behöver du bara meddela oss detta via mail, så avregistrerar vi dig från våra utskick.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

bottom of page