top of page

Coaching och mentorskap

Coaching - när du har en önskan men du inte vet hur du ska kunna uppfylla den. Vi erbjuder personlig coaching för dig som ledare, anställd eller privatperson.

 

Coaching innefattar ofta en del mental träning och handlar om att hjälpa en person förändras och att gå i önskad riktning.

Initialt erbjuds alltid ett kostnadsfritt avstämningsmöte med syfte att höra vilka utmaningar och förväntningar du har och kort berätta om vad coaching innebär och hur den övergripande processen ser ut. Mötet är även tillfälle för att känna om personkemi finns och för dig att ställa frågor och få en känsla för vem din coach är och kan erbjuda.

Team symbolizing coaching

Coaching är en process för er som brottas med frågor som;

- Vad vill jag?

- Vilket är mitt nästa steg?

- Varför händer inte det jag vill ska hända?

 

Coachen hjälper dig att ta dig från där du är idag till dit du vill vara i framtiden. Tillsammans skapar vi din plan, och du får ett stöd på vägen från coachen som stöttar och hjälper till att hantera hinder och identifiera nödvändiga resurser. Action och uppgifter är centralt inom coaching. Det är viktigt för att du som klient ska uppnå dina mål, komma förbi dina begränsande övertygelser och testa din uppfattning och idéer om världen, andra personer samt dig själv.

 

Formen for coachingen sker endera fysiskt, eller online via Teams, Zoom eller Google Meet.

bottom of page