top of page

Hjärnträning genom kroppen

Life Kinetik etablerades som träningsform 2004 av tyske idrottsvetaren Horst Lutz. I dag finns det över 4000 tränare och lärare i 18 länder. ​Grunden till denna träningsmetod, som består av fler än 2000 övningar med miljoner variationer, är Horst funderingar på hur det kom sig att han genom koncentration och träning snabbt kunde förbättra sina koordinativa förmågor.

-Varför är det så?

-Vad är det som händer i hjärnan på grund av träningen?

-Vilka följder får dessa förbättringar på mitt liv i övrigt?

Life Kinetik

Team training

​Dessa frågor gjorde att Horst vände sig till forskning och vetenskap om lärande samt neurologi. Vilket gav honom insikten att lärande sker genom omorganisation av hjärncellernas nätverk, nya kopplingar (synapser) av såväl befintliga som nya hjärnceller. ​Genom rörelsebaserade övningar och kontinuerligt nya, främmande uppgifter stimulerar vi fram neurala utbildningsprocesser. Effekten av att klara ständigt nya utmaningar bidrar till att sätta igång strukturella förändringar i hjärnan.

Life Kinetik logo
Team training

Resultaten av att träna Life Kinetik är bland annat minskad stress, ökad koncentrationsförmåga, lättare att stänga ute störande intryck, bättre långtids- och korttidsminne, bättre beslutsfattande, välbefinnande och inte minst att det är roligt. ​Det har gjorts ett stort antal vetenskapliga stora och små studier som visar på väldigt fina resultat. Några av dessa studier finns tillgängliga på Life Kinetik Sverige.

 

​Rekommendationen från Life Kinetik är att den som tränar genomför 6 tillfällen á 60 minuter under 6 veckor. Hjärntränarnas standardprogram är därför 1 timmes tränarledd träning i veckan under 6 veckor i grupper om 4 - 10 personer per tränare och tillfälle. I vår onlineträning är standardprogrammet 30 minuters tränarledd träning i veckan under 6 veckor i grupper om 6 - 12 personer per tillfälle.

​Utöver detta gör vi både längre och skräddarsydda program baserat på önskemål och möjlighet.

 

För mer information om våra program, kontakta oss!

Lady with red ball
Ladies in audience

Forskning på effekten av Life Kinetik

Flera vetenskapliga institutioner har undersökt effekterna av Life Kinetik och här följer ett urval av de arbeten som publicerats:

Förbättrad konnektivitet mellan olika områden i hjärnan, Universitetet i Heidelberg

Department of Neuroimaging, Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim / Heidelberg University kunde i en studie 2014 under ledning av Prof. Dr. Gabriele Ende, med hjälp av MRT-bilder (magnetisk resonanstomografi) entydig påvisa att Life Kinetik-träning förbättrar konnektiviteten mellan olika områden i hjärnan.

21 av 32 friska vuxna personer genomförde under 13 veckor minst 11 stycken Life Kinetik träningspass på 60 minuter.

Det kunde därefter påvisas att förbindelserna mellan hjärnregionerna ansvariga för processering av visuell information och de som förbereder och utför rörelser stärktes (bild c). Även konnektiviteten mellan den frontala ögonregionen och visuell cortex förbättrades (bild f, violett). Dessutom stärktes förbindelsen mellan hjärnregionerna ansvariga för den auditiva varseblivningsförmågan och den motoriska koordinationsförmågan (bilder d och e).

Image that shows new connections in the brain due to training Life Kinetik

I tillägg kunde en tillväxt åskådliggöras i förbindelsen mellan områden involverade i utförandet av kognitiva uppgifter som planering, utförande och kontroll av rörelser, och områden delaktiga i processering av arbetsminne och felbehandling (bilder b och f). Det visade sig också att Life Kinetik-träningen ledde till en signifikant tillväxt i konnektivitet i områden ansvariga för den visuell-motoriska koordinationen (bild a, röd och cyan). Detta betyder att plastiska förändringar i områden ansvariga för motorik har påvisats.

Med den här studien har det således påvisats att den genomförda Life Kinetik-träningen har stärkt konnektiviteten mellan flera hjärnregioner.

Det kunde visas till att intrinsisk konnektivitet är en indikator för effektivitet och att den korrelerar positivt med kognitiv förmåga och intelligens.

Boys relaxing after training

Motoriska och kognitiva förmågor hos barn.

Lärarstudenten Florian Feltes undersökte 2011 effekterna av Life Kinetik på motoriska och kognitiva förmågor hos barn i åldern mellan 11 och 12 år, med hjälp av kroppssamordningtest för barn KTK av Kiphard och Schilling och testsystem för skolor och pedagogiska råd PSB-R 6-13 efter Horn (Feltes, 2011).

27 av 53 barn genomförde under 4 veckor, alla skoldagar, en 1 minut lång uppvärmning och därefter ett 5 minuter långt Life Kinetik-träningspass.

 

Det kunde dels visas att den kognitiva förmågan, justerat för effekten av upprepning (1,1%), ökade mycket kraftigt (med 15,3%) och att den motoriska prestationsförmågan (motorisk quotient MQ), även den justerad för effekten av upprepning (1,8%), ökade avsevärt, med 16,6 %. Mycket anmärkningsvärt är ökningen av koncentrationsfaktorn som mättes till hela 77,1%.

Handbollsspelares speltaktiska kapacitet, tyska Sportuniversitetet i Köln

Pascal Gras, idrottsvetare vid det tyska Sportuniversitet i Köln, utforskade inom ramen för sitt diplomarbete om Life Kinetik-träning kunde förbättra handbollsspelares speltaktiska kapacitet (Gras (2011).

Ur en grupp på 14 handbollsspelare från 3:e ligan, som hade valts positions-specifikt som par, tränades 7 av dem under 6 veckor totalt tolv gånger, där varje träningspass var 60 minuter. Med hjälp av ett videotestförfarande och interaktivt röstsystem, konstaterade han att Life Kinetik-gruppen hade förbättrat sig avsevärt i beslutskvalitet (med 4,8% och med exakt dubbelt så mycket som kontrollgruppen). Speciellt i beslutshastighet förbättrade sig spelarna ur Life Kinetik-gruppen kraftigt (med 31,4%) och därmed nästan tre gånger så mycket som kontrollgruppen).

Handball goal

Kontakt

Tycker du att det låter spännande och intressant? Hör av dig för mer information.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

Tack för att du kontaktar oss!

Abstract: This study investigated the impact of “Life Kinetik” training on brain plasticity in terms of an increased functional connectivity during resting-state functional magnetic resonance imaging (rs-fMRI). The training is an integrated multimodal training that combines motor and cognitive aspects and challenges the brain by introducing new and unfamiliar coordinative tasks. Twentyone subjects completed at least 11 one-hour-per-week “Life Kinetik” training sessions in 13 weeks as well as before and after rsfMRI scans. Additionally, 11 control subjects with 2 rs-fMRI scans were included. The CONN toolbox was used to conduct several seed-to-voxel analyses. We searched for functional connectivity increases between brain regions expected to be involved in the exercises. Connections to brain regions representing parts of the default mode network, such asmedial frontal cortex and posterior cingulate cortex, did not change. Significant connectivity alterations occurred between the visual cortex and parts of the superior parietal area (BA7). Premotor area and cingulate gyrus were also affected. We can conclude that the constant challenge of unfamiliar combinations of coordination tasks, combined with visual perception and working memory demands, seems to induce brain plasticity expressed in enhanced connectivity strength of brain regions due to coactivation.

bottom of page