top of page

Våra program

Program

Vad är Life Kinetik?

Life Kinetik® är en träningsmetod med fokus på att utveckla hjärnan. Målet är att vi ska använda en större del av hjärnans potential genom att skapa nya kopplingar (synapser) mellan våra hjärnceller.

Träningsmetoden innehåller tusentals övningar som alla är anpassningsbara efter individens nivå. Träningen följer ett tydligt definierat program där övningarna baseras på rörelse i kombination med kognitiva utmaningar samt visuell, auditiv och somatosensorisk perception.

Övningarnas svårighetsgrad stegras gradvis, redan innan en övning är inlärd, så att hjärnan hela tiden får nya utmaningar. Med ovana uppgifter och växlande utmaningar stimuleras hjärnan att skapa nya synapser (kopplingar mellan hjärnceller). Life Kinetik-träningen leder alltså till ett utökat nätverk mellan hjärncellerna, vilket i sin tur leder till en ökning i utnyttjandet av hjärnans potential.

bottom of page