top of page

Träna hjärnan för att må bra

Vi drivs av att människor ska må bra och fungera bra, vilket på ett eller annat sätt alltid involverar hjärnan.  Den styr det som händer i vår kropp, formar våra tankar och känslor - vår personlighet. 

 

Inom vetenskapen kan vi konstatera att vi fortfarande vet väldigt lite om hjärnan, men sedan början av 2000-talet vet vi att hjärnan är plastisk (formbar) - vilket bland annat innebär att vi genom att lära oss nya saker kan träna upp hjärnan samt skapa nya synapser (kopplingar mellan hjärnceller) och därmed nyttja mer av den. Träningsmetoden Life Kinetik går ut just på att skapa nya synapser och är dessutom väldigt roligt vilket stämmer perfekt med vår mission.

Det gör även den mentala träningen, vilken började etableras på allvar på 1970-talet tack vare Lars-Eric Uneståhls idoga arbete. Tankens kraft är fantastisk och med hjälp av mental träning kan vi programmera oss själva så att såväl de medvetna som omedvetna tankarna styr vår utveckling åt det håll vi önskar. 

bottom of page