top of page

Life Kinetik på ditt företag

Vi kommer till dig och håller i träningen på plats eller online via Zoom. Vårt mest köpta upplägg är träning på plats, med ett pass på 60 minuter en gång i veckan under 6 veckor och efter det har online-träning med pass på 30 minuter varit mycket uppskattat under pandemin. För företag med kontor på fler ställen har vi genomfört en hybrid av dessa två genom att hålla träningen på ett kontor samtidigt som de andra kontoren har kopplat upp sig och varit med online. -Allt går att lösa kort och gott!

Flera kunder har velat fortsätta med träningen efter 6-veckorsprogrammet vilket resulterat i skräddarsydda upplägg baserat på respektive företags behov och önskemål.

Förutom de dokumenterade effekterna som minskad stress, ökad koncentrationsförmåga, lättare att stänga ute störande intryck, förbättrat arbetsminne osv. har en väldigt positiv bieffekt varit skratten och teamkänslan som skapats genom vår träning. Därför brukar vi säga till våra företagskunder att vi kan lova att det sämsta som kan hända är att ni har roligt tillsammans.

Female doing an exersize with ball
Ladies in audience
bottom of page