top of page

FOPO: Fear Of People's opinons

Har det hänt att du uppfattat en blick eller en min från någon som fått dig att känna att den personen har en uppfattning om dig som inte är positiv?


Känner du igen dig i att du ibland ger andras uppfattningar om dig för stort värde?

Lugn - det innebär att din hjärna fungerar precis som den är skapad att göra!

Det här är nämligen ännu ett i raden av exempel på att vår hjärna ”hårdkodad” baserat på den verklighet människan levde i för 40 000 år sedan. Hjärnans främsta uppgift var och är överlevnad - och att bli utstött ur gruppen på den tiden var lika med döden.


Idag finns det såklart ”ett namn” på denna hårdkodade funktion:

FOPO, Fear Of People's Opinions, myntades 2019 av Michael Gervais.


Och även om vi i dagens värld har helt andra förutsättningar att klara oss även om vi skulle bli utstötta ur en grupp, är FOPO något som finns i våra urinstinkter. Detta kan vi dock ”jobba runt” med våra moderna hjärnor - om vi jobbar för det. Det bästa motmedlet är en stark självkänsla.


🧠 Om vi tvivlar på att vi är tillräckligt bra, att vi betyder tillräckligt mycket så outsourcar vi den bedömningen till andra - vilket gör att vi börjar bli rädda för andras uppfattningar.

🧠 Detta leder till att vi börjar tolka vad andra tänker.

🧠 Vilket i sin tur gör att vi tar det säkra före det osäkra, att vi inte vill sticka ut och undviker misslyckanden mer än vi försöker lyckas.


Det handlar alltså inte om att värdera andras uppfattningar, utan att vi är rädda för dessa. Vi blir bra på att försöka tolka signaler som ord, tonlägen, gester, miner, kroppsspråk för att klura ut hur andra tänker, vad de säger, vad de inte säger osv.

I en värld där den psykiska ohälsan ständigt stiger, människor är utmattade och stressnivåerna är höga är jordmånen för FOPO perfekt.

Därtill har vi gödsel i form av sociala medier som i sin struktur innebär att allt och alla ständigt recenseras genom kommentarer och reaktioner som ömsom hyllar ömsom sågar - men framför allt bedömer.

Men som så mycket annat när det gäller våra tankar, självbild, självkänsla med mera är första steget mot förbättring att bli medveten om vad det är vi vill förbättra.

Så om du känner igen dig i att du ibland ger andras uppfattningar om dig för stort värde - bra, då är du medveten om detta. Nu kan du börja ändra på det! Här är tre tips på vad du kan göra:


  1. Ett mycket bra första steg att säkerställa att din självmedkänsla är bra. Att du är snäll och medkännande mot dig själv. -Istället för att vara självkritisk, försök att prata med dig själv på samma sätt som du skulle prata med en vän i en liknande situation.

  2. Bestäm dig för en livsfilosofi som du tror på. Om du exempelvis skulle välja en livsfilosofi som är "Allt är möjligt" är det dessa tre ord du hämtar kraft i när du behöver. Det är därför viktigt att du känner att de ord du väljer är ord som slår an rätt känsla i dig och som du tror på.

  3. Be några väl valda personer om feedback. Det viktiga här är att det är ett fåtal personer (2-3) som känner dig väl och vet vilka eventuella personliga utvecklingsområden du jobbar med.


Avslutningsvis:

95% av våra tankar är omedvetna och går på automatik. Med rätt träning går det att påverka denna automatik så att den hjälper oss.

Om du är nyfiken, hör av dig så pratar vi vidare!


_______________________________________________________________________

Mental Performance Program

Är du chef med ansvar för utvecklingen av andra chefer vill vi passa på att nämna att vi inför 2024 har skapat ett program riktat till ledningsgrupper, chefsgrupper och säljteam som vill utveckla och stärka sina mentala förmågor för en bättre prestation. Mental Performance Program sträcker sig över sex till tolv månader, beroende på hur intensivt gruppen vill och kan genomföra det. -Kontakta oss om du är nyfiken på att veta mer!

_______________________________________________________________________

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Image of Daniel Collin

Hej,
här skriver jag.

Jag har alltid tyckt om att skriva och har i över 20 år gjort det i reklambranschen med perspektivet att all kommunikation sker på mottagarens villkor. På den här bloggen skriver jag om människan, primärt med utgångspunkt i hjärnan och vårt mentala välmående. Hoppas det kan inspirera och väcka tankar som kan få dig att må bättre!

Arkiv

Tags

Inga taggar än.
bottom of page